Przebudowa POK TAURON Dystrybucja

Realizacja przetargu na kompleksową zmianę wnętrz Punktów Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Działanie miało na celu stworzenie nowych punktów obsługi oraz dostosowanie punktów już istniejących,  do wymagań nowej identyfikacji wizualnej.

Punkt Obsługi Klienta w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18
Punkt Obsługi Klienta w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18
Punkt Obsługi Klienta w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60
Punkt Obsługi Klienta w Krakowie, ul Łagiewnicka
Punkt Obsługi Klienta w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60
Punkt Obsługi Klienta w Krakowie, ul Łagiewnicka


Możliwość komentowania została wyłączona.