ŚWIATŁEM PRZEMIENIONE – kampania informacyjna

Kampania ma na celu propagowanie iluminacji jako bardzo skutecznego narzędzia w aktywizowaniu lokalnych społeczności oraz podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Działanie to realizowane jest ze współpracą z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym i pracownią architektoniczną Qbik s.c Michał Kaczmarzyk. W ramach kampanii odbyło się szereg warsztatów skierowanych do przedstawicieli władz miejskich, samorządów, parafii oraz zainteresowanych firm. Szkolenia składały się z części szkoleniowej oraz z części praktycznej – pokazu iluminacji oraz wieczornych fotołowów dla wszystkich pasjonatów fotografii.

Wieczorne foto?owy - iluminacja z elementami mappingu.

Wieczorne foto?owy – iluminacja z elementami mappingu.

 

Warsztaty "?wiat?em przemienione" które odby?y si? w Katowicach.

Warsztaty „?wiat?em przemienione” które odby?y si? w Katowicach.

 

Warsztaty iluminacyjne - cz??? praktyczna - wieczorna iluminacja budynku rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Warsztaty iluminacyjne – cz??? praktyczna – wieczorna iluminacja budynku rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Warsztaty poprzedzaj?ce pokazow? iluminacj? w Katowicach

Warsztaty poprzedzaj?ce pokazow? iluminacj? w Katowicach

 

Foto?owy w Miejskim Domu Kultury w Lubli?cu.

Foto?owy w Miejskim Domu Kultury w Lubli?cu.

 

Pokazowa iluminacja amfiteatru w Ustroniu.

Pokazowa iluminacja amfiteatru w Ustroniu.Możliwość komentowania jest wyłączona.